Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με τις αποφάσεις 170/23-2-2012 και 174/15-3-2012 , ενέκρινε τη φιλοξενία παιδιών που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1998 έως 31/12/06 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Διαβάστε το γράμμα της Διευθύντριας Ασθενείας.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 

1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 7 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 18 ΜΑΪΟΥ 
2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 7 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 25 ΜΑΪΟΥ 
3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 7 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2012

 

1.ΑΙΤΗΣΗ 
2.ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2012 . 
3.ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
4.ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α. ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Η ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ). 

Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ 1-1-1998 ΕΩΣ 31-12-2006 

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ

 ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2012

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012.