Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σχετικά με τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΕΤΑΑ από την 01.01.2013 και εφεξής

Σχετικά με τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΕΤΑΑ από την 01.01.2013 και εφεξής