Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

11/9/2012 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

11/09/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

 

    Στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Τ.Υ.Υ. και με την χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης των συναλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα σταλούν αυτοκόλλητες ετικέτες θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2013 σε περίπου 80.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, που έχουν επικαιροποιημένο Ηλεκτρονικό Φάκελο και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
    Όσοι δεν παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα θεώρησης έως 30-11-2012 παρακαλούνται να προσέλθουν για την θεώρηση των βιβλιαρίων τους πριν τη λήξη του 2012 στις υπηρεσίες του Ταμείου.

 


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών

Α.Βασιάδης