Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

16/11/2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απο 15/11/2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι από 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφης συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση της αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε και στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr και του Τομέα Υγειονομικών www.tsay.gr