Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

17/9/2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Από 1-10-2012 όλες οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά τόσο από τα διαγνωστικά κέντρα ,ιατρούς κ.λ.π. όσο και από τους ασφαλισμένους .
Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές σας υποβολές μπορείτε να επικοινωνείτε με τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στα τηλέφωνα 213-0094951 & 213-0094801, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Απαραίτητη πρϋπόθεση για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος είναι να είστε άμεσα Ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ-ΤΥ (πρώην ΤΣΑΥ), να έχετε πραγματοποιήσει δαπάνες ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης για εσάς ή τα μέλη των οικογενειών σας και να έχουν εξοφληθεί από εσάς.
Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό διαχειρίζεται τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές με τους Ασφαλισμένους και σε αυτές περιλαμβάνονται:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣE ΦΠΥΥ

Ονομαστικές Δαπάνες Ιατρικών Επισκέψεων/ Εξετάσεων σε Ιατρούς
Aφορούν δαπάνες ασφαλισμένων σε ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και οδοντιατρικές εργασίες, σε συμβεβλημένους ή μη ιατρούς με το ΕΤΑΑ-ΤΥ.

Ονομαστικές Δαπάνες σε Διαγνωστικά Κέντρα & Κλινικές
Αφορούν δαπάνες ασφαλισμένων από ιατρικές επισκέψεις & διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα ή μη ιδιωτικά θεραπευτήρια με το ΕΤΑΑ-ΤΥ.

ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ) ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Ονομαστικές Δαπάνες Νοσηλείας σε Κλινικές & Νοσοκομεία (Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος)
Αφορούν δαπάνες ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ -ΤΥ από νοσηλεία σε κλινική ή κρατικό νοσοκομείο.

Δαπάνες Αποκλειστικής Νοσοκόμας
Αφορά δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μία βάρδια το 24ωρο), με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σχετική αναγγελία στο ΕΤΑΑ - TY πριν από τη λήξη της νοσηλείας.


Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
Αφορούν δικαιούχους (με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ-ΤΥ) ασφαλισμένους - περιθαλπόμενους (συνήθως συνταξιούχους και δικαιούχους έμμεσα μέλη) του ΕΤΑΑ-ΤΥ σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Δαπάνες Υπηρεσιών και Υλικών
Αφορούν δαπάνες ασφαλισμένων που έχουν αντικείμενο υπηρεσίες (π.χ.  λουτροθεραπεία κ.λπ.) ή υλικά (π.χ. τεχνητός μαστός, αερόστρωμα, τροχήλατα αμαξίδια κ.λπ.), για τα οποία το ΕΤΑΑ-ΤΥ παρέχει στους ασφαλισμένους του οικονομικά βοηθήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Δαπάνες Λουτροθεραπείας
  • Φυσιατρική - Φυσικοθεραπείες (Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος)
  • Δαπάνες Λογοθεραπείας
  • PET-CT
  • Επίδομα Αεροθεραπείας
  • Συσκευές Αναπνοής (CPAP,BPAP)
  • Ορθοπεδικά Είδη & Τεχνητά Μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Αεροστρώματος)(Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος)
  • Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης
  • Συσκευές αποσιδήρωσης
  • Προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Δαπάνες Μεταφοράς για Αιμοκαθάρσεις
Αφορά δαπάνες για τη μεταφορά νεφροπαθών από τον τόπο κατοικίας των στο πλησιέστερο νοσηλευτικό κέντρο για την προγραμματισμένη αιμοκάθαρσης.

Δαπάνες Υλικών κατά τη Νοσηλεία/ Αιμοκάθαρση

Ειδικά Σχολεία (Τροφεία)

Βοήθημα Τοκετού

Υλικά Μεσογειακής Αναιμίας
(Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος)

 

Υποβολή Δαπανών από Συμβεβλημένους Προμηθευτές

Υποβολή Δαπανών από Συμβεβλημένους Ιατρούς

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτήσεων είναι να έχετε συνάψη σύμβαση συνεργασίας με το ΕΤΑΑ-ΤΥ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το web site www.etaa.gr. Οι απαιτήσεις σας θα αφορούν παροχές ιατρικής περίθαλψης προς τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΥ και τα μέλη των οικογενειών τους.

Δαπάνες Ιατρικών Εξετάσεων/ Επισκέψεων σε Συμβεβλημένους Ιατρούς