Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

25/1/2013 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ''Νέες προυποθέσεις Συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής''

Νέες προυποθέσεις Συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο