Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

25/1/2013 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ''Περιφερειακές Υπηρεσίες Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Δαπάνες Ασφαλισμένων''

Περιφερειακές Υπηρεσίες Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Δαπάνες Ασφαλισμένων

Για να δείτε τις διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων ΕΟΠΥΥ και τις περιοχές αρμοδιότητας τους παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Προσοχή :

Σας ενημερώνουμε ότι οι δαπάνες των ασφαλισμένων που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την περίοδο από 1-1-2013  και μετά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά από 1-2-2013 στις περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) του τόπου κατοικίας τους  .

Τα αιτήματα αυτής της περιόδου που έχουν ήδη υποβληθεί στις υπηρεσίες του Τομέα θα διαβιβαστούν στις αντίστοιχες περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες του Τομέα στις οποίες υποβλήθηκαν με διαβιβαστικό έγγραφο με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον ασφαλισμένο.