Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

3/12/2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ Νέος Νόμος Ν4087/2012 για ρύθμιση οφειλών