Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/8/2012 ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-9-2012 ΕΩΣ 31-12-2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ : 1.Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2012.
2.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.191/2005 (ΆΡΘΡΟ 1 Α΄ΠΑΡ.1) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΕΩΡΗΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.