Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Θέματα Ε.Τ.Α.Α - ΤΣΑΥ

28/6/2013 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ''Ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου''

Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει οι ασφαλισμένοι μας να προβούν γενικότερα σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού τους φακέλου και ειδικότερα του ιστορικού απασχόλησής τους είτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (πληροφορίες στο www.tsay.gr ανακοίνωση της 8/2/2013) είτε με προσέλευσή τους στα γραφεία μας κεντρικά και περιφερειακά.

21/6/2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Δ.Ε. Υγεινομικών η καταβολή των εισφορών Α' εξαμήνου 2013 παρατείνεται μέχρι 31.7.2013.

17/6/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ :O ιστότοπος eisfores.tsay.gr που χρησιμοποιήσατε για να λάβετε τα ειδοποιητήρια του προηγούμενου εξαμήνου δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι 30/6/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99 .

Οι εισφορές καταβάλλονται μέσω του Τραπεζικού Συστήματος με τη χρήση ατομικού ειδοποιητηρίου στις Τράπεζες και με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτό.

10/5/2013 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ''ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 – ΕΠΕΙΓΟΝ''

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τον Τομέα Υγείας Υγειονομικών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ. Τιμολόγια κ.λ.π)μέχρι 31-12-2011 και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013, και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ.

19/4/2013 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 – ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τον Τομέα Υγείας Υγειονομικών μέχρι 31-12-2011 ,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013, και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού  ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ,

19/4/2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΥ

1.   Μετά από επίπονες προσπάθειες και μετά από  εισήγηση του εκπροσώπου μας κ. Αριστείδη Κολοτούρου το  Δ.Σ. του ΤΣΑΥ στην συνεδρίαση του με την υπ΄  αριθμ 81 απόφαση που σας κοινοποιούμε , δέχτηκε να μην θεωρείται ως επικουρική σύνταξη το επιπλέον ποσό που εισπράττουν οι μονοσυνταξιούχοι.

Στόχος είναι το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν οι μονοσυνταξιούχοι, να επανέλθει στα προ Μνημονίου επίπεδα.

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ)

Στo πλαίσιo του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) τίθεται  σε πιλοτική λειτουργία  ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μας :

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή επικαιροποίησης/ ενημέρωσης στοιχείων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ).

Σελίδες