Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Θέματα Ε.Τ.Α.Α - ΤΣΑΥ

16/11/2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απο 15/11/2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

17/9/2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Από 1-10-2012 όλες οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά τόσο από τα διαγνωστικά κέντρα ,ιατρούς κ.λ.π. όσο και από τους ασφαλισμένους .
Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές σας υποβολές μπορείτε να επικοινωνείτε με τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στα τηλέφωνα 213-0094951 & 213-0094801, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ.

6/8/2012 ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-9-2012 ΕΩΣ 31-12-2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ : 1.Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2012.
2.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.191/2005 (ΆΡΘΡΟ 1 Α΄ΠΑΡ.1) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΕΩΡΗΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

21/06/2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 2012

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2012 θα χορηγηθούν δάνεια πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης σε 150 υγειονομικούς ύψους 6.000,00 € έκαστο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ και της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών. Επίσης ενέκρινε τη δυνατότητα ικανοποίησης των 67 αιτήσεων δανείων που εκκρεμούν από το έτος 2012.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δανείων είναι οι εξής: 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με τις αποφάσεις 170/23-2-2012 και 174/15-3-2012 , ενέκρινε τη φιλοξενία παιδιών που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1998 έως 31/12/06 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Σελίδες