Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΣΟΥΑ ΝΤΟΡΙΛΙ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΑΡΓΑΒΑΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΦΕΡΑΡ ΧΑΦΟΥΖ ΑΡΗΦ