Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΔΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝ  ΜΟΥΑΡΕΜ